Zdravlje

news
   članak

Fenomenološki pristup u psihoterapiji – Primjer obiteljskih konstelacija

«The Phenomenological Approach in Psychotherapy – Using Family Constellations as an Example»

Bert Hellinger

 

Priča: Dvostruka mjera

Dva su kretanja koja vode uvidu. Jedan poseže prema van i hvata se za ono što je još nepoznato, u pokušaju da osvijetli i objasni tu misteriju. To je put znanosti, za koju znamo koliko je promijenila, obogatila i pridonijela sigurnosti naših života.

Drugi je put zastati u našem pokušaju da se uhvatimo u koštac s razumijevanjem, i umjesto toga dozvolimo našoj pažnji da postane široka i prostrana, dok ne vidimo cjelinu umjesto njezinih dijelova. Naš pogled je spreman odjednom uhvatiti cjelinu onoga što nam se prikazuje. Ako se priklonimo toj unutarnjoj kretnji, primjerice kad gledamo krajolik, kad se suočavamo s problemom ili zadatkom pred nama, tad možemo zamijetiti kako je istovremeno, taj naš vizualni pogled i pun i prazan. To je radi toga što takvo obilje možemo podnijeti samo ako izbjegavamo gledati u njegove pojedinačne dijelove. Tako radeći, povlačimo se u unutarnji prazni prostor, gdje jednostavno odmaramo i čekamo, od kud se možemo susresti s raznolikosti i cjelovitosti pred nama. više…

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

news
   članak

Tjelesne tegobe –  na što ukazuju?

napisala Kristine Alex, konstelator-trener (Naturheilpraxis 01/2007), prevela Sandra Posavec

Sistemske konstelacije pomažu u prepoznavanju i rješavanju duševnih pozadina tjelesnih tegoba

 

Kroz dugogodišnji rad sa sistemskim konstelacijama postaje sve jasnije da svaka tjelesna tegoba želi ukazati na neki zapetljaj. Kod mnogih radova takva tegoba nestaje odmah ili kroz neko vrijeme čim klijent prepozna istinsko pitanje/zapetljaj i dopusti njegov neophodan proces razrješenja. više…

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

news
   članak

Obiteljske konstelacije – terapija iznad riječi

preuzeto iz časopisa udruge Gestalt Therapy Australia

Autori: Ingeborg Stiefel, Poppy Harris, Andreas W. F.Zollmann

Obiteljske konstelacije, psihoterapijski pristup vezan uz ime Berta Hellingera, postao je popularan, pa ipak kontroverzan oblik sistemske terapije u zajednici terapeuta njemačkog govornog područja. “Obiteljske konstelacije” (Familienstellen, Family Constellations, Obiteljske postave, Obiteljski poretci, Obiteljski order) se izvode tako da klijent, fizički/emotivno postavlja i razmješta predstavnike (birane među  članovima iz terapijske grupe), za stvarne članove svoje obitelji u međusobne (prostorne – op.pr.) odnose. Obiteljske konstelacije kroz jednu seansu adresiraju pitanja obitelji (problematične situacije i odnose – op.pr.). Terapijski proces je visoko doživljajan, i korisiti višestruke osjetilne kanale. Hellinger smješta svoj model u fenomenološke okvire, s praksom koja je ukorijenjena u nekoliko terapijskih škola. Njegov model unosi komplementarne terapijske tehnike u naš “glasovno-jezični” svijet obiteljske terapije.  više…