Proces konsteliranja

Proces konsteliranja

Procesa konsteliranja se odvija tri koraka:

 

 1. Priprema za rad

Provodi se početni razgovor/intervju između potencijalnog klijenta i konstelatora, odnosno člana tima Sikon-a. Intervju je vođen pitanjima o poželjnom rezultatu rada, postojećem stanju, sudionicima/faktorima i glavnim događajima iz povijesti nastanka situacije na kojoj se radi. To omogućuje postizanje jasnoće i dubljeg razumijevanja svrhe rada, stjecanje uvida u širu prirodu pitanja i situacije klijenta, i utvrđivanje prikladne forme rada. Eventualno se priprema i orgenogram poslovnog sistema iz kojeg se vidi povijest i ustrojstvo poslovnog sistema i situacije.

Sukladno prirodi pitanja za rad i traženoj razina povjerljivosti rada, konstelator izabire formu konsteliranja (organizacijske, strukturne: menadžerske, dilema, brending, tetralema, ciljne, …) i razinu otvorenosti rada (skriven, poluotvoren ili otvoren rad u kojem su sudionici situacije ili posve prikriveni ili imenovani i jasno prepoznatljivi).

Uz rad u grupi, konsteliranje se može izvesti i u pojedinačnom radu „jedan na jedan“.

 

2. Konsteliranje na radionici

Klijent – nositelj pitanja za rad uredjuje svoj raspored tako da može prisustvovati redovnoj – javnoj, ili posebno za njega dogovorenoj – zatvorenoj radionici Sikon-a. Zatvorena radionica traje izmedju 3-6 sati, ovisno o brojnosti i dubini istraživanih situacija i tema.

Rad se odvija uz pomoć prisutnih osoba na radionici – ljudi u ulogama predstavnika ključnih sudionika situacije koja se istražuje i rjeÅ¡ava, uz koriÅ¡tenje njihovih punih sposobnosti, intuicije, intelekta, tijela i uma, … ne samo onoga Å¡to uobičajeno nazivamo ‘racionalnim umom’.

Sudionike radionice čine:

  • Klijent – osoba koja želi steći dublji uvid, i/ili rijeÅ¡iti svoje pitanje/situaciju – nositelj pitanja
  • Konstelator -osoba koja vodi proces konstelacije – voditelj rada
  • Sudionici rada – grupa od 10 – 15 osoba – mogući predstavnici za uloge
  • Osoba od povjerenja klijenta, često ona koja mu pomaže i provodi promjenu nakon radionice – coach / mentor / konzultant
  • Ostali polaznici radionice koji se uključuju po potrebi i želji ili kao klijenti, ili kao predstavnici – ovo vrijedi samo za otvorene javne radionice. Na zatvorene radionice dolaze samo pozvani sudionici dogovoreni s klijentom za kojeg se radionica organizira.

Klijent izabire i po svom osjećaju postavlja predstavnike na ‘njihova’ mjesta u prostoru za rad, te sjeda i dalje promatra tok zbivanja. Ovo je polazno stanje situacije iz pitanja koje se rjeÅ¡ava. Napetost i očekivanje klijenta stvaraju u prostoru rada tzv. ‘polje sistema’, koje neprekidno potiče i vodi postavljene predstavnike da traže bolja mjesta i za sebe i za cijeli sistem, za novu bolju razinu stabilnosti i snage za sve.

problem-naplate-medukorak-konsteliranja-za-rjesenje

 

Voditelj rada – konstelator, može intervenirati uvođenjem novih predstavnika za nedostajuće članove sistema, i mijenjanjem uzajamnog razmještaja predstavnika u polju rada. Zamjećivanjem stanja i odnosa postavljenih predstavnika i radeći s preciznim pitanjima i rečenicama promjena, pomaže otkriti zapetljaje skrivene dinamike rješavanog konteksta situacije (nedostajuće i skrivene elemente, afinitete, slabosti hijerarhije, loše povijesno nasljeđe, disbalanse odnosa razmjene i dr.). Ove informacije koristi za otkrivanje i razumijevanje najboljeg rješenja ili budućeg stanja poslovnog sistema. Sama izvedba konstelacije tipično traje 30-60 minuta, a katkada i dvostruko dulje.

 

poslovni-rad-2-korak-problem-naplate

 

Na kraju izvedbe konstelacije, kad u slučaju uspješnog rješenja rada svi nađu svoja dobra mjesta, i uzajamno su povezani dobrim odnosima poretka i razmjene, ostavlja se kraće vrijeme za tumačenje doživljenog. To omogućuje grupi da izdvoji ključne uvide i učenja, a klijentu i njegovu suradniku da otiđu sa svježim obogaćenim pogledima i idejama koje su građene na rastu snage i stabilnosti cijelog sistema i svih njegovih članova.

Za sudjelovanje na javnoj radionici ne trebate biti klijent, nostielj-pitanja i odmah raditi na njemu. Krisno je najprije sudjelovati kao predstavnik za uloge u tuđem radu, te doživjeti i naučiti proces rada, pa to iskustvo primjeniti na vlastito pitanje i situaciju. Naime, može se dogoditi da u tuđem radu prepoznate i odgovore za svoje izvorno pitanje, i tada ga imate priliku promijeniti i time ostvariti dodatnu korist.

Sudionike za izvođenje naručenih radova kod zatvorenih radionica može osigurati ili sam klijent, ili ih može osigurati Sikon, ovisno o prirodi pitanja klijenta i dogovorenoj prikladnoj formi za rad. Poštovanje, povjerljivost i senzibilnost su preduvjeti sudjelovanja na radionici. Konstelacije se u slučaju takvog dogovora s klijentom mogu zvukovno bilježiti (zapis u wma formatu), te se snimka predaje klijentu. Po posebnom zahtjevu se za klijenta može pripremiti i prijepis (transkript) izgovorenog tijekom rada, ili učiniti video snimak konsteliranog rada, koji se u originalu predaje klijentu.

 

3. Kreativan rad s rješenjem -nakon radionice

Klijent (ili suradnik) nakon radionice može koristiti obogaćene uvide i nova gledišta za podupiranje početnih intervencija/akcija, građenih na njihovu shvaćanju rada, te kreirati nove puteve napredovanja. Ovakav rad traži pažljivo balansiranje izmedju poduzimanja vlastitih željenih akcija i dozvoljavanja događajima da se razviju po sebi, kao prirodne posljedice intervencija u šire polje sistema.

Rezultat je da se novi uvidi mogu integrirati u mjesto rada – organizaciju, i/ili posao, i tako zasijano sjeme može postati temelj stvarnoj promjeni i održivom razvoju biznisa, i poslovnog sistema/organizacije.