Poslovne konstelacije

Zar nije točno da poduzeća osnivaju ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da strategije pripremaju i izvode ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da prosudbe i odluke donose ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da djela čine ljudi, a ne sam biznis?

Ako je to točno, onda sve komercijalne i organizacijske aktivnosti i uspjehe stvaraju ljudi i kultura njihovih stavova, odnosa i ponašanja u cijelom poslovnom sistemu.

Dakle kad rezultati biznisa odstupe od planskih i željenih, razloge ne treba tražiti u ‘poduzeću’, već u rjeÅ¡avanju disbalansa i nesklada osobnih stavova, odluka i ponaÅ¡anja ljudi koji grade taj cijeli poslovni sistem. RjeÅ¡enja treba tražiti za nesukladnosti njihovih akcija, stavova, odnosa, i vizije i strategije poduzeća, koji su doveli do slabljena i eventualno uniÅ¡tenja sposobnosti preživljavanja, rasta i razvoja poslovnog sistema, od obrta do trgovačkog druÅ¡tva i institucije. viÅ¡e…

 

 

_________________________________________________________________________________

Poreci uspjeha u poslu

U središtu skrivenih dinamika poslovnih sistema stoje tri principa koji su odgovorni za preživljavanje, snagu i razvoj svih sistema ljudskih zajednica i odnosa u njima. To su:

  • Hijerarhija, ili prihvaćanje prirodnog poretka mjesta/funkcija u sistemu (“Ti si joÅ¡ bio u pelenama dok sam ja tu kopao temelje …”, “Kupci su uvijek u pravu”). Ovaj princip donosi sklad za fokusiranu probojnost, odlučivanje i djelovanje,
  • Ravnoteža, ili poravnanje davanja/ulaganja i uzimanja/primanja (“Nitko me ne može tako malo platiti koliko ja mogu…””Svakog dana jedno jaje organizmu snagu daje”), te . Ovaj princip vlada odnosima suradnje, uzajamne povezanosti i razmjene te dinamika rasta poslovnih transakcija.
  • Cjelovitost, ili priznanje jednakog prava pripadanja sistemu svih njegovih članova – čak i bivÅ¡ih kojih viÅ¡e aktivno ne sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije (“T-Mobile: Živjeti zajedno”, “Podijeli pa vladaj”). Ovaj princip otvara pristup kolektivnoj inteligenciji sistema i sinergiji za njegovu snagu. viÅ¡e…

__________________________________________________________________________________________

Proces konsteliranja

Procesa konsteliranja se odvija tri koraka:

  1.  Priprema za rad

Provodi se početni razgovor/intervju izmeÄ‘u potencijalnog klijenta i konstelatora, odnosno člana tima Sikon-a. Intervju je voÄ‘en pitanjima o poželjnom rezultatu rada, postojećem stanju, sudionicima/faktorima i glavnim dogaÄ‘ajima iz povijesti nastanka situacije na kojoj se radi. To omogućuje postizanje jasnoće i dubljeg razumijevanja svrhe rada, stjecanje uvida u Å¡iru prirodu pitanja i situacije klijenta, i utvrÄ‘ivanje prikladne forme rada. Eventualno se priprema i orgenogram poslovnog sistema iz kojeg se vidi povijest i ustrojstvo poslovnog sistema i situacije. viÅ¡e…