Program edukacije

PROGRAM EDUKACIJE SIKON (2017-2018)

Bazična edukacija za voditelje (facilitatore) sistemskih konstelacija u profesionalnoj praksi

Sadržaj programa

Struktura programa

Uvjeti certifikacije

 

Lokacija: Zagreb, Ljubljana
Organizacija: SIKON
Trener: Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj i gosti konstelatori
Kontakt: 098 927 41 20 ili email info@konstelacije.com
Broj sudionika: do 20

DATUMI razredne nastave (dvogodišnji program)

Jedinica Datum Modul
  • objavljeno u tekstu u rubrici izbornika “Akademija/Trening programi”

Tko je pozvan uključiti se kao polaznik/ca u ovaj Program?

Liječnici, psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, savjetnici, socijalni radnici, fizioterapeuti, maseri, druge pomažuće profesije u zdravstvu (homeopati, bioenergetičari,…), Å¡kolski savjetnici, poslovni konzultanti, odvjetnici, coach-i, poduzetnici, savjetovatelji za obiteljski biznis, savjetovatelji za profesionalnu orijentaciju, osobe zainteresirane za svoj osobni razvoj,…

 

SADRŽAJ PROGRAMA

Specifični sadržaj programa je krojen po potrebama i interesima koji polaznici donesu u naš krug učenja. Radi toga su nazivi tema početna usmjerujuća razina edukacije za sve polaznike u osposobljavanju za konsteliranje u profesionalnoj praksi.

Modul 1:

• Struktura programa i uvjeti certifikacije
• Konstelacije: što su, primjena i znanstveni rezultati istraživanja njihove učinkovitosti
• Tri poretka ljubavi u odnosima
• Djelovanje savjesti u ljudskim sistemima (pojedinačna, kolektivna, transcedentalna)
• Percepcija i fenomenološki stav
• „Vidjeti“ dva puta i iznad društvene maske
• Halucinacija vs. hipoteza
• Istraživanje iscjeljujućih paradigmi i poreci pomaganja
• Uloga pomaganja, odnos terapeut i klijent, etički kodeks konsteliranja
• Polje znanja, morfogenetsko polje i rezonancija za transfer informacija
• Percepcija predstavnika

Modul 2:

• Intimni odnosi iz gledišta konsteliranja
• Poreci ljubavi u intimnim odnosima
• Osnovna kretnja prema ili od života
• Davanje i primanje u odnosima parova
• Neurobiologija sukobljavanja u parovima
• Prostorne mape i OP (obitelj porijekla-primarna obitelj)
• Osjet polja obiteljskog sistema
• Fenomenološki stav i podupiranje ili zatezanje
• Koncept dozvole u pridobivanju odanosti klijenta
• Disanje i dah kao pokazatelj dozvole
• Podno sidrenje u prostornom mapiranju
• Korištenje objekata kao predstavnika članova obitelji

Modul 3:

• Roditelji i djeca u konstelacijskom radu
• Tri stvari koje remete odnose ljubavi između roditelja i djece
• Neodoljivost zapletaja za djecu
• Zašto izabiremo patnju a ne rješenje
• Kako se izmještaju djeca iz obiteljskog sistema
• Poniznost i konstelator, što može i ne može učiniti
• Zašto komunikacija ne djeluje kako mislimo da bi trebala
• Iznad paradigme um-tijelo: konstrukcija socijalnih svjetova
• Uloga priča u obiteljskim (i u drugim) sistemima
• Uzimanje kao intervencija
• Otkrivanje i korištenje rečenica-izjava razjašnjenja i rješenja
• Smrtonosne pretpostavke: ljestvica inferencije
• Šest pitanja za postavljanje konstelacije

Modul 4:

• Iznad obiteljskog sistema – međusistemske dinamike
• Nervni sistem i vezivanje u odnosima
• Vrste trauma
• Prekinuta kretnja posezanja k roditelju
• Osobna trauma i bolest
• Obiteljska trauma i transgeneracijski procesi prenošenja
• Socijalna trauma
• Sistemski vs. ne-sistemski pristupi
• Kada koristiti konstelacije a kada ne, ocijeniti resurse klijenta
• Ekstremna stanja
• Sastaviti sve dijelove zajedno u cjelinu rada

Modul 5:

Teme i oblici konsteliranja:
• Simptomi i pokazatelji disfunkcionalnosti u poslovnim sistemima
• Simptomi i simboli disfunkcionalnosti narušenih odnosa, zdravlja i bolesti kod pojedinaca i u obitelji
• Prikrivene konstelacije
• Brze/kratke konstelacije
• Stolne konstelacije
• Grupne i ritualne konstelacije
• Konstelacije od početaka (‘Klasične konstelacije’) preko „Kretanja duÅ¡e“ do „Kretanja duha-uma“
• Konstelacije posebnih tema: bolesti, unutarnji tim, integracija dijelova osobnosti,…)
• Prekinute konstelacije
• Video supervizija i početak završne supervizije

Modul 6:

• Organizacijske konstelacije
• Strukturne konstelacije za poslovne sisteme i coaching
• Konstelacije posebnih situacija (problemske/ciljne, pravne, kazališne, medijacijske,…)
• Briga o konstelatoru
• Organizacija rada konstelatora
• Marketing konstelacija
• Seminarski radovi polaznika (obrane)

Modul 7:

• Video supervizija i coaching rada konstelatora studenata – nastavak
• Predstavljanje i obrana završnih diplomskih radova
• Završna ceremonija i podjela priznanja/diploma


Satnica

1. dan (u pravilu petak), 9:30 – 18:30 sati. Prijepodnevni rad je fokusiran na principe, a popodnevni na praksu konsteliranja.
2. dan (u pravilu subota), 9:30 – 18:30 sati. Prijepodneva su usredotočena na analize slučajeva iz prakse polaznika i na pokazne radove/slučajeve s različitim pristupima.
Popodnevni rad je usredotočen na supervizirani vođeni praktikum konstelacija.
3. dan (u pravilu nedjelja), 9:00 – 20:00 sati. Otvorene javne (edukacijske) radionice sistemskih konstelacija. Različiti slučajevi iz zajednice. Krug učenja.
Diskusije nakon radionice i pitanja i odgovori.

Pored toga, jednom mjesečno dodatne vježbe za praksu vođenja konstelacija (18-22h). Termin u dogovoru s polaznicima.

 

STRUKTURA PROGRAMA

Metode i ciljevi treninga

Trening je strukturiran oko četiri ključna sadržajna područja:

1. Principi – lekcije, diskusije i doživljajne vježbe „uzemljuju“ polaznike treninga u korijene filozofskih principa sistemskog konstelatorskog rada. Osposobljuju studente za elastičnu primjenu raznih formi konsteliranja, primjerenu situacijama koje susreću u praksi – kao Å¡to Bert voli reći, konstelacijski rad je “primjenjena praktična filozofija života.”

2. Praksa – umjetnost traži vladanje značajnom skupinom vještina. Bit ćete uvedeni u osnove prakse i vještina potrebnih za dobro vođenje konstelacija. Snabdijeti ćemo vas s temeljima za njihov neprekidan razvoj nakon što prođete ovaj program.

3. Samosvjesnost – dovodi na površinu vaše vlastite perceptualne i kognitivne filtere i sklonosti iz obitelji, stvari i pojave koje mogu zamagliti vašu sposobnost da jasno vodite konstelacije za vaše klijente. Ovaj dio treninga nazivamo “čišćenje sebe kao instrumenta.”

4. Povratna informacija – kao dio “zatvaranja petlje učenja” tijekom programa treninga, primit ćete konstruktivnu i njegujuću povratnu informaciju o svom napredovanju na nekoliko načina, uključujući, pitanja vezana uz proces konsteliranja za svaku javnu radionicu, pitanja za on-line diskusije, supervizijske sesije s prisutnim trenerom, „rezervirane“ dane za osobne konstelacije za istraživanje vlastitih pitanja, upitnike za samo-procjene, i coaching razgovore s trenerom.

On-line nastava i prilike za učenje između nastavnih modula

Polaznici upisani u program edukacije će imati pristup i posudbenoj multimedijskog biblioteci SIKON-a, te on-line nastavi oblikovanoj za specifične potrebe treninga studenata. Podržane su i strukturirane inter-vision praktične sesije, a SIKON će dati smjernice za održavanje zdrave prakse grupnog rada za polaznike programa edukacije.

On-line dio treninga se sastoji iz:

1. Diskusijskog foruma polaznika s dva pitanja mjesečno, dana od strane instruktora kao prilika za učenje i diskusiju. Ovo je također prilika i mjesto za postavljanje pitanja i razmjenu ideja i uvida s trenerima te studenata međusobno, između trening sesija.

2. Datoteke znanja – resursa koja sadrži URL-ove, članke u pdf formatu zapisa i druga korisna sredstva i alate za polaznike edukacije (slično kao postavljanje materijala “za rezervu” u biblioteci).

 

UVJETI CERTIFIKACIJE

Ovo je program edukacije s opcijom certifikacije polaznika. Oni od vas koji izvrše sljedeću listu aktivnosti/zadaća moći će se javiti za diplomu/certifikat SIKON-a, te će biti navedeni u popisu certificiranih voditelja konstelacija na njegovim web stranicama. Elemente sistemskog konstelacijskog rada možete uvesti u vaš sadašnji profesionalni rad i bez da ste certificirani.

Da bi bili kvalificirani za certifikaciju, morate zadovoljiti slijedeće:

• Poslati ispunjeno pismo prijave i pismo obvezivanja te popunjeni upitnik samoprocjene, prije početka programa edukacije te uredno i na vrijeme izvršiti sva plaćanja.

• Prisustvovati svim razrednim trening modulima koji se održavaju tijekom vikenda (21 dan ukupno). Dozvoljen je izostanak do dva dana treninga, uz uvjet da je propušteni sadržaj nadoknađen u dogovoru s trenerom i ako je dogovor učinjen prije izostanka. U posebnim slučajevima (viša sila, bolest), trener će dogovoriti nadoknađivanje propuštenih tema s polaznikom.

• Podnijeti pisani izvještaj o minimalno pet vlastitih slučajeva rada na on-line forumu polaznika edukacije. Od toga dva slučaja s temom dogovorenom s trenerom treba obraditi u formi pisanih seminarskih radova,  prezentirati i obraniti u razredu tijekom dogovorenog modula.

• Odgovoriti na pet procesnih pitanja treneru za vrijeme javnih radionica. Odgovor na jedno od pitanja se može nadoknaditi kasnije, ako je tako prije dogovoreno s trenerom.

• Sudjelovati najmanje na joÅ¡ jednoj radionici konstelacija (minimalno dva dana) voÄ‘enoj od strane iskusnog voditelja konstelacija izvan tima trenera iz ovog programa, a odobrenog od strane SIKON-a, s procesnim pitanjima tog odobrenog trenera. Kratki odgovori na procesna pitanja s drugim facilitatorom – voditeljem konstelacija moraju se postaviti u pisanom obliku na diskusijski forum konstelatora, a kopiju poslati e-mailom treneru.

• Popuniti i predati treneru upitnike samoprocjene u dva navrata – prije programa edukacije i prije završne sesije u 7. modulu.

• Odgovoriti na najmanje jedno “pitanje mjeseca” postavljeno na forumu konstelatora. MINIMALNO se od polaznika zahtijeva jedan postavljeni tekst mjesečno na forumu, za trajanja programa edukacije (komentari, uvidi, pitanja…).

• Postaviti na on-line forum najmanje jedno pitanje po vlastitom izboru (kreirano s vašim studentskim parom sa studija) po dogovorenom mjesecu.

• Pregledati, napisati i postaviti na zajednički ‘forum’ ili poslati e-mailom svoj komentar na najmanje tri video uratka ili DVD-a s voÄ‘enjem konstelacija Berta Hellingera i/ili Huntera Beaumonta (to znači cijelu video traku ili DVD, ne samo jednu konstelaciju iz cjelokupnog zapisa).

• Pročitati najmanje dvije knjige o konstelacijama, preporučljivo „Skrivenu simetriju ljubavi“ (Love’s Hidden Symmetry i još jednu knjigu Berta Hellingera dogovorenu u suradnji s trenerom. Postaviti kratak izvještaj s komentarima o pročitanoj knjizi na  forum konstelatora sSiKona. Od polaznika se traži da je u stanju pokazati da ima primjereno znanje/poznavanje ljudskog razvoja. Trener može zahtijevati obradu dodatne literature, ovisno o pojedinačnom profilu, interesima i školovanju polaznika.

• Proći najmanje dvije sesije supervizije s trenerom.

• Prihvatiti i pridržavati se etičkog kodeksa rada konstelatora SiKon mreže.

• Izvršiti financijske obaveze u cijelosti..