Obiteljske konstelacije

Sistemske konstelacije za obitelji, parove i osobna pitanja

Kako bi mogao izgledati vaÅ¡ život, kad bi razvili sposobnosti i ‘rjeÅ¡ili’ se i bili slobodni od teÅ¡kih situacija i sudbina koje i pored vaÅ¡ih svijesnih napora danas ograničavaju vaÅ¡e dobrostanje i uspjeh u životu?

Ima li pristupa i alata koji to omogućuju?

1-slika-s-radionice-obiteljskih-konstelacija

Konstelacije su jedinstveni pristup iscjeljivanja fenomenoloÅ¡ki usmjeren na opažanje ‘onoga Å¡to jest’, i sistemski pristup fokusiran na rjeÅ¡enja koja donose dobro svima. Dok su tradicionalne terapije tipično usredotočene na klijenta-pojedinca, u konstelacijama se radi s cijelokupnom mapom njegovog života kao dijela Å¡irih grupa njegovog sistema – obitelji, i Å¡ire druÅ¡tvene zajednice. Time se otvaraju posve nove mogućnosti rjeÅ¡avanja bolnih i problematičnih osobnih i obiteljskih situacija. Uz ostale, recimo kroz posebnu sposobnost da razotkriju skrivene sile i nerijeÅ¡ena nasljeÄ‘a predaka, koja vas mogu aktivno zaplesti, zakočiti i uniÅ¡titi dobrostanje, te dovesti do bolesti, osobnih, profesionalnih i obiteljskih neuspjeha, bolnih i po život opasnih situacija. viÅ¡e…

___________________________________________________________________________________________

Poreci ljubavi u obiteljima

U središtu skrivenih dinamika obiteljskih zajednica stoje tri principa koji su odgovorni za preživljavanje, sklad, snagu i razvoj obitelji i odnosa ljubavi njezinih članova prema sebi i uzajamno. To su:

  • Pozicija, ili prihvaćanje prirodne hijerarhije mjesta/funkcija u sistemu (“Ja sam ti mama, a ne prijateljica”, “Za auto pitaj tatu…”). Ovaj princip donosi sklad uvažavanja vlastitog pravog mjesta u obitelji, gdje pojedinac/ka može živjeti sebe i svoje darove uz poÅ¡tovanje, ljubav i za dobro svih.
  • Ravnoteža, ili poravnanje davanja i uzimanja/primanja (“Oko za oko zub…” “Nisi se ni sjetio mog roÄ‘endana, a ja ti svaki dan…”). Ovaj princip ponajprije vlada odnosima povezanosti, postavljanja granica, te regulira slobodu, intimnost i osobni rast i razvoj u odnosima i vezama.
  • Cjelovitost, ili priznanje jednakog prava pripadanja obitelji svih njezinih članova – čak i onih kojih viÅ¡e nema (“DoÄ‘i, računam na tebe…”, “Ti si sramota ove obitelji, naÅ¡ križ, idi da te viÅ¡e moje oči…”). Ovaj princip regulira snagu obitelji i punoću toka njezinog života i njegovanja u ljubavi.

Izostanak poštovanja ovih principa može dovesti do disfunkcionalnosti u obitelji, narušavanja odnosa, sukoba, neuspjeha u vezama, sve do gubitka osobnog zdravlja, nesreća pa i smrti.

Poštovanje ovih principa otvara put punoći toka ljubavi, njegovanja života, skladu, snazi i promjenama koje slijede potrebe rasta i razvoja obitelji i njezinih članova.

Osobna rješenja odnosa prema ovim principima se često prenose i očituju kao (ne)uspjesi u području rada, poduzetništva i biznisa.

__________________________________________________________________________________________

Proces konsteliranja

Procesa konsteliranja se odvija tri koraka:

  1.  Priprema za rad

Provodi se početni razgovor/intervju izmeÄ‘u potencijalnog klijenta i konstelatora, odnosno člana tima Sikon-a. Intervju je voÄ‘en pitanjima o poželjnom rezultatu rada, postojećem stanju, sudionicima/faktorima i glavnim dogaÄ‘ajima iz povijesti nastanka situacije na kojoj se radi. To omogućuje postizanje jasnoće i dubljeg razumijevanja svrhe rada, stjecanje uvida u Å¡iru prirodu pitanja i situacije klijenta, i utvrÄ‘ivanje prikladne forme rada. Eventualno se priprema i orgenogram poslovnog sistema iz kojeg se vidi povijest i ustrojstvo poslovnog sistema i situacije. viÅ¡e…