Uvod

Zar nije točno da poduzeća osnivaju ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da strategije pripremaju i izvode ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da prosudbe i odluke donose ljudi, ne poduzeća?
Je li točno da djela čine ljudi, a ne sam biznis?

Ako je to točno, onda sve komercijalne i organizacijske aktivnosti i uspjehe stvaraju ljudi i kultura njihovih stavova, odnosa i ponašanja u cijelom poslovnom sistemu.

Dakle kad rezultati biznisa odstupe od planskih i željenih, razloge ne treba tražiti u ‘poduzeću’, već u rjeÅ¡avanju disbalansa i nesklada osobnih stavova, odluka i ponaÅ¡anja ljudi koji grade taj cijeli poslovni sistem. RjeÅ¡enja treba tražiti za nesukladnosti njihovih akcija, stavova, odnosa, i vizije i strategije poduzeća, koji su doveli do slabljena i eventualno uniÅ¡tenja sposobnosti preživljavanja, rasta i razvoja poslovnog sistema, od obrta do trgovačkog druÅ¡tva i institucije.

Poslovna (uključivo organizacijska) konstelacija je vrsta prikaza života poslovnog sistema i njegovih članova, u sažetom prostoru i vremenu. Uz pomoć konstelacije se mogu istražiti problematične situacije ili prilike, prepoznati skrivene dinamike, vidjeti posljedice zamišljenih alternativnih intervencija, te otkriti dobra rješenja za sve. Rješenja koja poštuju principe poredaka uspjeha.

U konstelaciji se uz pomoć ljudi u ulogama sudionika situacije za koju klijent traži rješenje, postavlja živa prostorna mapa (postava ili konstelacija) poslovnog sistema koji se propituje. Iz kretanja promjena prostornog rasporeda, razmjene informacija i doživljenih osjeta predstavnika s pojedinih pozicija, otkrivaju se novi podaci i informacije, koje omogućuju klijentu razumijeti sile i faktore koji pomažu ili sprječavaju uspješno rješenje. Pomažu mu otkriti nove izbore u kontekstu problematične situacije, da razvije svježa gledišta, nove ideje i rješenja koja ozdravljuju i jačaju snagu cijelog poslovnog sistema i svih njegovih članova.

Situacije i njezini sastavni elementi mogu uključivati sudionike poput članova menadžerskog ili projektnog tima, vlasnike/dioničare, upravu, kupce, dobavljače, konkurenciju, organizacijske jedinice pa i javnost, državne institucije ili zemlju. Mogu biti i apstraktniji entiteti kao Å¡to su povjesni dogaÄ‘aji, budući ciljevi, planovi, procesi, proizvodi, novac, radna mjesta ili drugi “neopipljiviji” koncepti poput uspjeha, strategije, brendiranja, spajanja tvrtki,…

Želite li više informacija i primjere radova?

Zatražite brošuru ili se prijavite na predavanje ili radionicu!