Pitanja i odgovori

ÄŒesta pitanja i odgovori

 

 

Å to su to Obiteljske konstelacije?

Å to je to zapletaj?

Kad je dobar trenutak za vlastitu obiteljsku konstelaciju?

Može li ovaj rad zamijeniti uobičajene medicinske usluge i intervencije?

Hoću li na radionici imati priliku raditi svoju temu?

Å to su to organizacijske (poslovne) konstelacije?

Å to su to konzultativne konstelacije?

Å to su to strukturne konstelacije?

Gdje se održavaju radionice konstelacija?

Tko je Bert Hellinger?

Možete li mi opisati što se događa na radionici?

Je li u redu doći s bračnim drugom, partnerom ili partnericom?

Moram li doći sa svojim partnerom, bračnim drugom, djecom, za rad na mojoj temi?

Trebam li, ili moram raditi na svojoj temi, ako dođem na radionicu?

Zar sve ovo ne djeluje ‘malo’ čudno?

Teško sam se razbolio. Mogu li išta rješiti uz pomoć konstelacija?

Meni je neugodno iznositi i otvoreno raditi svoju temu u grupi. Može li se to učiniti drugačije/privatnije?

Slučajno sam “neÅ¡to čula” o vama i obiteljskim konstelacijama, te sam se internetski informirala, a budući da nigdje nisam uočila neÅ¡to Å¡to bi moglo utjecati na moju odluku glede prijave za seminar obiteljske konstelacije, molim vas da mi pojasnite koliko je to u sukladnosti s naukom katoličke vjere !?

____________________________________________________________________________________________

Å to su to Obiteljske konstelacije?

Obiteljske konstelacije su metoda, koju je u današnjem obliku razvio njemački psihoterapeut i filozof Bert Hellinger, s njegovim surandicima. Metoda u svijetskim razmjerima dobiva sve više priznanja kao zapanjujuće djelotvoran, moćan i dalekosežan pristup za nalaženje dugoročnih rješenja u slučajevima, za koje se do sad smatralo da su izvan dosega ‘ljudske ruke’. Ona dovodi na vidjelo duboke međuveze i odanosti u obitelji i zajednici, te vodi dubokom iskustvenom prihvaćanju primordialne ljubavi koja je u srcu mentalnih, psihosomatskih i tjelesnih patnji. Jednom kad je ta ljubav oslobođena nesvijesnih zapletaja koji su se možda dogodili generaciju, dvije, tri pa i više generacija unazad, tada ona postaje sila dubokog iscjeljivanja. (Dr Albrecht Mahr)

 

Å to je to zapletaj (ili zapetljaj)?

Zapletaj je proces u kojem jedan član obitelji slijedi (najčešće tešku) sudbinu ranijeg drugog člana obitelji, pa nije ‘slobodan’ živjeti svoj puni potencijal. Zapletaj je najčešće uzrokovan nepoštovanjem poredaka ljubavi – skupine moćnih principa koji oblikuju tokove ljubavi i iz njih rezultirajuću životnu snagu. U obiteljima su to najčešće nepriznavanje, izbacivanje, ili zaboravljanje pojedinog člana obitelji, narušavanje prirodnog poretka (pozicije) među članovima obitelji, te neuravnoteženost davanja i primanja,… čak i kroz generacije.

 

Kad je pravi trenutak za rad na svojoj obiteljskoj konstelaciji?

kad se događa jedno ili više od slijedećeg, što nam donosi muku, što teško, ili nikako ne prihvaćamo:

  • Važan dogaÄ‘aj u životu (primjerice rana smrt ili odvajanje od roditelja, braće ili sestara, razvod, isključivanje ili izbacivanje člana obitelji, rana hospitalizacija, ozbiljnije nesreće, bolesti, ili ranjavanja, komplikacije za poroÄ‘aja, usvajanja djece, abortusi)
  • dugotrajni tjelesni simptomi (kao gojaznost, astma, anoreksiia, tjeskoba i panični napadaji, gastritis, rak).
  • dugotrajni emotivni simptomi (kao bijes, depresija, sklonost osamljenosti)
  • simptomatični obrasci ponaÅ¡anja (kao sklonost nesrećama, poremećaji u prehrani )
  • postojanje obrazaca koji se opiru promjenama,
  • osjećaj zaglavljenosti, noÅ¡enja teÅ¡kog ‘tereta’, nesposobnost da se bude svoj, učestali neuspjesi
  • postojanje opiruće točke u pojedinačnoj terapiji
  • postojanje situacije koja djeluje zstraÅ¡ujuće, ili zarazno
  • kod očekivanja teÅ¡koća u porodu ili operativnom zahvatu (preventivne konstelacije).

 

Može li ovaj rad zamijeniti uobičajene medicinske usluge i intervencije?

Ovaj rad se nadopunjuje s medicinskom praksom, i ne zamjenjuje liječničke preglede i intervencije: Medicinska dijagnoza i tretiranje su potrebni, a dolazak uz pratnju liječnika/psihologa/psihijatra može biti vrlo koristan.

 

Hoću li na radionici imati prilike raditi na svojoj temi?

Radionica otvara prostor za rad svih sudionika. Mnogi koji žele rad na svojoj temi uz pomoć konstelacija sadašnje obitelji, ili obitelji porijekla, moći će to učiniti. Obično se tijekom jednodnevne radionice izvede između 6-7 (do 10) radova. Osim direktnog rada s vlastitom konstelacijom, mnoge privuče i služiti druge u svojstvu predstavnika u njihovim konstelacijama. Vrlo često pri tome dožive iskustva koja ima pomažu u rješavanju vlastitih situacija. Čak i kad sudionik radionice sudjeluje samo kao promatrač, u krugu ‘svjedoka’, ako je otvorena srca i uma, bude duboko dirnut, i promijenjen na iscjeljujući način.

 

Å to su organizacijske konstelacije?

Organizacijske konstelacije su metoda koja korijene vuče iz obiteljskih konstelacija, a primjenjuje se za poslovne sisteme i odnose u njima. Prikazuje ‘živu’ mapu poslovnog sistema i omogućuje istraživanje posljedica pojedinih odluka, ili poslovnih šansi. Više informacija o orgnaizacijskim konstelacijama ovdje

 

Å to su konzultativne konstelacije?

Konzultativne konstelacije su metoda koja korijene vuče iz obiteljskih i organizacijskih konstelacija, a koristi se kao pomoć za stjecanje dodatnih dubljih uvida i otkrivanje mogućih rješenja za dnevne dileme i nedoumice, za odluke osobne i profesionalne prirode. Može se raditi otvoreno, ili kao prikrivena tema nepoznata ostalim sudionicima rada.

 

Å to su strukturne konstelacije?

Strukturne konstelacije su poseban oblik konstelacija koji slijedi pravila ‘gramatike govora’ sistema, uz mogućnost istovremenog rada na viÅ¡e razina za složene situacije/probleme. Povezuju fenomenoloÅ¡ki pristup opažanja dinamika i posljedica povijesnih dogaÄ‘aja, s konstruktivističkim pristupom istraživanja alternativnih budućnosti. Uz vremensku stazu i prostorno odreÄ‘enje, omogućuju rad s unutarnjim i vanjskim elementima nekog sistema (recimo na pitanjim osobnog zdravlja: unutarnji organi tijela, osobne vrijednosti; i s vanjske strane: obitelj, posao, Å¡ira zajednica). Zbog svoje strukturiranosti omogućuju prikriveni rad sa skrivenom temom za ostale sudionike radionice. Ovaj oblik konstelacija su razvili, na zasadima Hellingerovih obiteljskih konstelacija, Prof. Dr. Mathias Varga von Kibed i Insa Sparer, članovi Heidelberg Å¡kole,…

 

Gdje se održavaju radionice sistemskih konstelacija

U Hrvatskoj, radionice se trenutno održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i ÄŒakovcu. Kliknite na tekst “Kalendar i mjesto radionica” za lokacije, datume i vrijeme održavanja radionica, te za rezervaciju vaÅ¡eg mjesta. U slučaju primitka podataka, u popis će biti uključena i druga mjesta i voditelji rada s konstelacijama u Hrvatskoj.

Za detaljnije informacije o radionicama, ili metodi, javite se na E-mail: info@konstelacije.com

 

Tko je Bert Hellinger?

Bert Hellinger je vjerojatno Europski najinventivniji i najprovokativniji psihoterapeut, i autor niza knjiga – uspješnica iz područja psihoterapije. U svom radu donosi životno iskustvo i mudrost 16 godišnjeg djelovanja u svojstvu svećenika i misionara u Južnoafričkoj republici, edukatora, psihoanalitičara, terapeuta školovanog u tjelesnoj terapiji, grupnoj dinamici, obiteljskoj terapiji, hipnoterapiji, NLP-u, trauma terapiji… Obiteljske konstelacije koje su postale prepoznatljivim ‘znakom’ Hellingerova rada, kao i njegovi uvidi u sistemske zapletaje i rješenja, dirnuli su živote mnogih ljudi diljem svijeta, te donijele promjene u načine kako pomažuće profesije izvode svoj rad. Detaljnije o Bertu Hellingeru i njegovu radu možete pročitati na stranicama: www.hellinger.com.

 

Možete li opisati što se događa na radionici obiteljskih konstelacija?

Mogućnosti uključuju rad s obiteljskim situacijama, s osobnim životnim dilemama, ili pojedinačni rad na posebnim temama. Naravno, može se raditi i na poslovnim pitanjima iz svijeta rada i poduzetništva.

Osnovni način rada s obiteljskim konstelacijama je grupni, u kojem sudionici radionice (obično između 10 do 30 osoba) sjede u krugu. Osoba koja ima svoju temu i želi ju istražiti/rješiti (klijent) ukratko iznese svoje pitanje i činjeničnu situaciju voditelju rada/konstelacije. On ili ona, barem u početku, određuje tko su sve ‘upleteni’ članovi obitelji. Nakon toga, klijent među sudionicima radionice izabire predstavnike za sebe i za ‘upletene’ članove svoje obitelji. Najćešće sudionike koji nemaju znanja o situaciji koja se rješava. Tako izabrane predstavnike članova obitelji, jednog po jednog, klijent pažljivo razmješta jednog prema drugom, na mjesta za koja klijent misli/osjeća da su za njih ona ‘prava’. Nakon toga klijent sjeda natrag na svoje mjesto, i prati daljnji tok rada.

Kad se predstavljena obitelj tako rasporedi u radnom prostoru (Å¡to zovemo obiteljski raspored, postava, ‘order’, ili konstelacija), meÄ‘u njima nastaje posebna pojava – tzv. ‘polje znanja’, koje prostorno i vremenski povezuje članove obitelji. Kroz to polje predstavnici kao ‘antene’ primaju i doživljavaju izvorne energije i odnose postavljene obitelji. ÄŒesto pri tome klijent potvrÄ‘uje da rasporeÄ‘eni predstavnici točno odslikavaju osjećaje, pa i rečenice stvarnih članova obitelji. U ovoj fazi rada, voditlej može ohrabriti postavljene predstavnike u ulogama članova obitelji da ‘dublje osluhnu’ i sami slijede primljene porive za kretanjem – Å¡to Hellinger naziva ‘unutarnje kretnje duÅ¡e’. ÄŒesto se tada predstavnici prepuste i slijede porive, te pomiču na nova mjesta. To može potrajati neko vrijeme, Osnovom dinamike promjena prostornog rasporeda, tjelesnih osjeta i izjava rasporeÄ‘enih predstavnika na pitanja voditelja, voditelj pomaže otkriti zapletaje odnosa u sistemu, te voditi rad prema njihovom rjeÅ¡enju, dobrom i za klijenta, i sve druge članove obitelji.

Alternativni oblik rada s konstelacijama je umanjena verzija, u kojoj sudjeluju jedan, ili dva predstavnika, ili sam klijent, za svoju kritičnu temu.

Novi razvoj doveo je do forme konstelacija koje prodiru u joÅ¡ dublje razine izvoriÅ¡ta života (dakle i odnosa). Ovdje ‘inteligencija’ sistema (ili njegova svijesnost) vode kretanja predstavnika članova sistema, pa i kad je to potrebno kroz  promjene viÅ¡e njihovih uloga  u istom radu . Komunikacija se zbiva bez riječi, a situacije i odnosi se ukazuju i mijenjaju po potrebi  različitih razina rjeÅ¡avanja  toka i pojavnosti života u struji generacija predaka u obitelji. Učenja o životu, ljubavi i odnosima su često dramatična, uz rast osobne i obiteljske cjelovitosti, jednakosti u služenju životnim ulogama, mirenju i otvaranju punoći odnosa zrele prihvaćajuće ljubavi za snagu, radost i nastavak toka života.

 

Je li korisno doći s bračnim drugom, ili partnerom/partnericom?

Da. To može biti vrlo koristan doživljaj za par i njihovo međusobno razumijevanje. Važna tema može biti sadržana u zapletaju, ili sadašnje obitelji/veze, ili u obitelji porijekla (primarnoj obitelji) jednog, ili drugog partnera.

 

Moram li doći sa svojim partnerom, bračnim drugom, djecom za rad na mojoj temi?

Ne. Dovoljni ste vi i vaše pitanje koje vas žari u srcu. Kroz vas se prenosi cjelokupna dinamika zbivanja u vašem sistemu/zajednici (obitelji, partnerstvu,…). Dakle možete doći sami, ili u društvu. Važna je vaša otvorenost prema radu. Učinci ovog rada se prelijevaju na vaš cijeli system/obitelj, bez obzira što ostali članovi vaše zajednice, ‘upleteni’ u situaciju i temu rada, fizički nisu prisutni na samoj radionici.

 

Trebam li, ili moram raditi na svojoj temi, ako dođem na radionicu?

Ništa ne trebate , niti ne morate. Posve je u redu, pogotovo prvi put sudjelovati na radionici kao promatrač, tako da steknete iskustvo procesa rada, i/ili da sudjelujete u ulozi predstavnika za nečiju tuđu temu i konstelaciju. Zapravo, velik dio rješenja, i za neko vaše pitanje, možete primiti jednostavno, kroz vaše prisustvovanje, otvorena srca i uma. Obično za radionice ne treba unaprijed najaviti želju da radite na svojoj temi. Neki voditelji, i sebe ubrajam među njih, imaju dvije cijene za svoje radionice, jedna za one koji žele raditi na svom pitanju, i druga (nešto niža) za ‘promatrače’.

 

Zar sve ovo ne djeluje ‘malo’ čudno?

Da. Kad stanete kao predstavnik u konstelaciji i osjetite kako vas preplavljuju tuđi osjećaji, tjelesni osjeti, pa i misli, jasno vam je da nisu vaši, pa ipak u tom trenutku ‘jesu’. Kad predstavnici imaju tu čast da stoje u tuđim ‘cipelama’ i iskuse njihovu obiteljsku situaciju i rješenje, jasno im je, da je ono što se događa točno. Mnogi klijenti potvrđuju kako izgovorene rčenice odgovaraju ‘predstavljenim’ stvarnim osobama. Naravno, kao i u drugim oblicima pomaganja, ovaj rad ne pomaže jednako svakome. No, broj onih koji su osjetili dobre efekte i pomoć od rada s konstelacijama, izgleda u velikoj mjeri nadmašuje broj onih drugih. Ako pak želite više teorijskih pojašnjenja, pročitajte radove koji se bave teorijom polja i hologramima. Neki od istaknutih autora su biolog dr. Rupert Sheldrake (“New Science”), interdisciplinarna grupa s MIT-a,okupljena oko inicijative za ‘učeće organizacije’:dr.Peter Senge, dr. C.O. Scharmer i drugi ( “Presence”), fizičar Henry Bortoft,…liječnik dr.sc. Albrecht Mahr,…

 

Teško sam se razbolio. Mogu li išta rješiti uz pomoć konstelacija?

Da. Možete steći uvid na koji je način vaša bolest vezana (a možda i uzrokovana) dominantnom i u pravilu skrivenom dinamikom odnosa u vašoj obitelji, ili u poslovnom okruženju. Ili, možete naći način, da poštujete i prihvatite ono što vas ta bolest uči.

 

Meni je neugodno iznositi i otvoreno raditi svoju temu u grupi. Može li se to učiniti drugačije/privatnije?

Da. Može se raditi skriveno, tako da ostali ne znaju o čemu se radi, odnosno tko je upleten, ili ‘tko je tko’. Ovo zahtijeva odvojeni pripremni razgovor s voditeljem konstelacije. Druga je mogućnost pojedinačnog, a ne grupnog rada s konstelacijama (uz pomoć figura, ili predmeta koji simboliziraju članove zajednice). O tome se treba prethodno dogovoriti s voditeljem konstelacija. Telefonirajte mu, ili pošaljite poruku, ili voditelju pristupite tijekom pauze u radu.

 

Slučajno sam “neÅ¡to čula” o vama i obiteljskim konstelacijama, te sam se internetski informirala, a budući da nigdje nisam uočila neÅ¡to Å¡to bi moglo utjecati na moju odluku glede prijave za seminar obiteljskih konstelacija, molim vas da mi pojasnite koliko je to u sukladnosti s naukom katoličke vjere !?

Duboko poštujem katoličku vjeru. Stajalište katoličke vjerske zajednice prema sistemskim konstelacijama ne mogu iznositi, jer to nije moje mjesto. Svakako mogu reći slijedeće, sveukupni rad s konstelacijama je zasnovan na ljubavi, na njezinom poštivanju i otvaranju prema njezinom punom toku. Sva rješenja nastaju i vide se kroz moć ljubavi, njezine poretke i oslobođajuće tokove koji povezuju, donose životnu snagu, uspjeh , zdravlje, mirenje, radost,… S druge strane, problemi, uključivo i zapletaji se prepoznaju kao situacije zanemarenih poredaka ljubavi, posljedično njezinih usahlih tokova, pogrešno shvaćene, ili iskazane ljubavi.
Možda iz ovoga možete sami izvesti vaš odgovor.
Da, i svakako pročitajte knjigu ‘Ozdravljeni kroz naraÅ¡taje’, kojoj su autori Otac Robert DeGrandis i Linda Schubert, u izdanju Udruge za promicanje kršćanske duhovnosti i moralnih vrednota – ‘Svijetlo malo’.