Jeste li znali

red_button
Djelotvornost sistemskih konstelacija

Obiteljske sistemske konstelacije su visoko djelotvorna metoda rješavanja obiteljskih problema. Prema preliminarnim rezultatima obrade anketnog istraživanja 223 osobe, u prosjeku je 86% anketiranih osoba odgovorilo da je njihov problem rješen radom uz pomoć metode obiteljskih konstelacija, u usporedbi s 40-75% djelotvornosti tradicionalne psihoterapije.

(navedeno temeljem e-poruke od 06.05.2010.g., autora istraživanja, Galine Thomas iz LA Californije), 10.05.2010.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

red_button
Tko je Bert Hellinger
bert RoÄ‘en 1925 u Njemačkoj, studirao filozofiju, teologiju i pedagogiju. Å esnaest godina boravio je u Južnoj Africi i vodio Å¡kolu kao član katoličkog misionarskog reda. Nakon toga se počeo baviti psihoanalizom i psihoterapijom. Preko grupne dinamike, primalne terapije, transakcijske analize i različitih oblika hipnoterapije razvio je vlastiti oblik sistemske i obiteljske terapije, „Hellingerove obiteljske konstelacije“, danas priznat i cijenjen brend u cijelom svijetu. Primjenu meÄ‘utim ubrzano Å¡iri i na druga područja, primjerice u druÅ¡tvenom i poslovnom konzaltingu, psihosomatskoj medicini, pedagoÅ¡kom savjetovanju, i td. Autor je brojnih napisa i do danas oko osamdesetak knjiga. Tema vodilja njegovog rada su odnosi koji njeguju život, ljubav i uspjeh. Sa suprugom Sophie vodi vlastitu organizaciju ‘Hellinger Sciencia’, instituciju preko koje izvodi edukacije po cijelom svijetu, tiska i distribuira vlastita izdanja knjiga, i informativne i edukativne multimedijalne materijale iz područja konstelacija, poredaka ljubavi i uspjeha.ViÅ¡e o njemu i njegovom radu pogledajte na stranicama www.hellinger.com

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

red_button
SVIJESNOST I PROMIÅ LJANJE

Bert Hellinger

Mnogi putovi vode k istini. Ja slijedim put koji dobro znam, ali i mnogi drugi idu uz njega. Interesantno je uočiti, da iako ima puno skladatelja muzičkih djela, ne postoje dva koja su “otkrila” istu melodiju. Svaki ima svoje uvide. Svaka melodija je različita, i svaka je na svoj način, lijepa.

Dva čovjeka ne mogu imati jednake uvide o istoj pojavi. Imaju li obojica uvid o istoj pojavi, tad se jedan, makar malo razlikuje od drugog. Potpunost se ne može ograničiti na samo jedan put.

Neki ljudi izbjegavaju svijesnost tako, što izreknu neku tvrdnju, ili daju primjedbu, koju su smislili bez imalo dubljeg razumijevanja toga o čemu govore. Takve su tvrdnje jeftine, i svatko, pa i budala, to može učiniti. No kad svijesnost sretne svijesnost, obje su obogaćene međusobnim susretom.

Misliti bez svijesnosti uvijek se vrti oko iste stvari – nečeg poznatog. Uvid se ne može steći samo razmišljanjem. Uvid izrasta iz svijesnosti. Tad slijedi promišljanje doživljenog. Uvid počinje sa svijesnošću i razvija se kroz proces promišljanja.