Etički kodeks konstelatora SiKon mreže

ETIČKI KODEKS PRAKSE ZA KONSTELATORE (VODITELJE KONSTELACIJA) SIKON MREŽE

Ovaj etički kodeks prakse za konstelatore SiKon mreže je utvrđen 2013. godine.
Prihvatili su ga, poštuju i koriste svi studenti u procesu edukacije i registrirani konstelatori SiKon mreže, kako bi ostvarili  visoku razinu kvalitete i ugleda konstelacijske prakse u svom radu.

BRIGA O SEBI
1. Kao konstelator neprekidno svijesno i aktivno njegujem svoje psihofizičko dobrostanje, a posebno kad aktivno djelujem kao konstelator. U tom kontekstu pratim dobru praksu drugih konstelatora, i primjenjujem ju sukladno mojim uvjetima i mogućnostima.
2. Posvećen sam radu na vlastitoj svjesnosti, svjesnosti svoje obitelji, njenih povijesnih i kulturnih vrijednosti.
3. Ne radim s klijentima kad sam nisam dobro.

KOMPETENTNOST (OSPOSOBLJENOST)
1. Kao konstelator ne vodim konstelacije dok se za to ne osjećam sposoban nakon odgovarajuće obuke/treninga.
2. Kao konstelator se oglašavam/reklamiram samo nakon što sam ispunio sve obaveze stručne obuke/osposobljavanja, te kad posjedujem dokaz takve obuke/treninga kao što je primjereni pisani certifikat/potvrda/diploma o edukaciji za konstelatora.
3. Za svoje profesionalno djelovanje, a po zavrÅ¡etku programa edukacije, koristim naziv ili “konstelator”, ili “voditelj konstelacija” umjesto “terapeut”, osim ako nisam registrirani član priznatih organizacija profesionalnih terapeuta.
4. Uz naziv “konstelator”, ili “voditelj konstelacija” mogu koristiti i dodatni tekst: “po programu edukacije konstelatora SiKon mreže”, uz naziv i znak SiKon mreže, te druge beneficije proizaÅ¡le iz punopravnog konstelatorskog članstva u istoj organizaciji.
5. Kao konstelator ističem razlikovanje izmeÄ‘u različitih statusa kvalificiranosti konstelatora, kako po području djelovanja (osobne i obiteljske teme i radno-poslovne teme), tako i po razini vlastite osposobljenosti (konstelator praktičar, vodeći konstelator i konstelator trener (za status konstelatora-trenera za konstelatore vidi dalje poglavlje “Trening”).
6. Kao konstelator, otvoren sam za učenje iz (povratnih) informacija kolega konstelatora.
7. Posvećen sam neprekidnom učenju, profesionalnom usavršavanju i superviziji/inter-viziji. U tom kontekstu na godišnjoj razini sudjelujem u primjerenim programima usavršavanja/supervizije, kolegijalne edukacije i razmjene, ukupno najmanje 40 sati godišnje, odnosno sukladno važećim standardima organizacije koje sam član. Reflektiram o svojim iskustvima, snagama i slabostima, te razmjenjujem iskustva s profesionalnim kolegama konstelatorima i osobama iz pomažućih profesija.
8. Tamo gdje je moja kompetencija nedovoljna ili ograničena, upućujem klijente na primjerene kontakte i osobe.

POVJERLJIVOST
1. Uvijek, osim u slučajevima propisanim zakonom, štitim identitet i podatke svojih klijenata.
2. Za objavljivanje istraživanja, stručnih i popularnih napisa, audio ili video zapisa u medijima tražim prethodnu suglasnost klijenata, ako bi isti tekstovi i/ili zapisi mogli dovesti do njihovog otkrivanja.

USREDOTOÄŒENOST NA KLIJENTA
1. Prije postavljanja konstelacije, nastojim razjasniti preferirane ishode za klijenta
2. Kao konstelator, uvijek poštujem vrijednosti i uvjerenja klijenta.
3. U konstelatorskom djelovanju se vodim pitanjem: “Je li to pomaže i snaži klijenta”?
4. Kao konstelator neprekidno nastojim “izbjeći Å¡tetu”.
5. U radu osnažujem klijenta i koristim za to primjereni način, riječnik i jezik komuniciranja.

GRANICE
1. Kao konstelator, preuzimam odgovornost njegovati granice i stvoriti prostor sigurnosti za klijenta tijekom rada.
2. Kao konstelator prije rada utvrđujem jasan ugovor s klijentom po kojem dalje djelujem.
3. Kao konstelator, u pripremi konstelacije, od klijenta osiguravam dozvolu za rad, uključivo i za osobe koje nisu fizički prisutne, a čija je utjecajnost pozicije važna za konstelaciju klijenta.

PROFESIONALNA ODGOVORNOST
1. Kao konstelator uvijek ističem da sistemske (obiteljske, organizacijske, odnosno radno-poslovne konstelacije) ne zamjenjuju psihoterapijski rad, odnosno profesionalni menadžerski i organizacijski konzalting/savjetovanje/coaching.
2. Kao konstelator poštujem i podupirem profesionalno ime, pristup i tehnike rada sa sistemskim konstelacijama, izbjegavam diskreditiranje konstelatorske struke/profesije, a posebno poštujem rad i ime začetnika rada sa sistemskim konstelacijama, Berta Hellingera.
3. Kao konstelator sam u svom profesionalnom radu i odnosu odgovoran sebi, kolegama konstelatorima, edukatorima, organizacijama kojih sam član, te široj javnosti.
4. Kao konstelator uvijek držim u umu važno pitanje “za koga to radim”. Odbijam raditi s pitanjima i temama za koje se ne osjećam sposoban, s članovima svoje obitelji, s bliskim prijateljima ili drugim ljudima koji nisu fizički prisutni i nisu dali svoj pristanak.
5. Kao konstelator iskreno navodim ograničenja konstelacijskog pristupa i vlastite osobne granice
(jasno navodim o tome što se može, a što ne može učiniti, bez davanja lažnih obećanja klijentu. Sistemske, obiteljske i poslovne konstelacije nisu primjerene kao alta za odgovore na sve probleme).
6. Kao konstelator preuzimam odgovornost iskomunicirati informacije kolegama o upitnoj etičkoj praksi u ovom području, u svrhu rješavanja dubioza i konflikata.
7. Kao konstelator osiguravam primjerene resurse za klijenta nakon rada, uključujući odgovarajuće upute i kontakte za eventualno potrebnu pomoć.
8. Kao konstelator u radu maksimalno Å¡titim klijenta od ponovljene traumatizacije.
9. Kao konstelator pokazujem razumijevanje i poštovanje za jedinstveni kulturni i povijesni kontekst vrijednosti zemlje/regije u kojoj djelujem. Nastojim se educirati o različitim kulturama i jezicima.
10. Kao konstelator poÅ¡tujem jasno utvrÄ‘ene pozicije/uloge konstelatora – voditelja konstelacija i klijenta.
11. Kao konstelator priznajem vlastitu poziciju moći i poniznosti u služenju u profesionalnom radu s klijentom.
12. Kao konstelator referiram na rad i modele rada drugih priznatih ljudi/stručnjaka u području svog djelovanja.

TRENING (EDUKACIJA)
1 Treniranje drugih osoba za konstelatora ne uzimam olako. Za takav rad, u svojstvu konstelatora-trenera, poštujem uvjete dobre prakse utvrđene međunarodnim standardima, konstelacijske edukacije, a to su:
1.1 Da posjedujem najmanje 5 godina iskustva/prakse redovnog konsteliranja nakon završetka vlastite edukacije za konstelatora (najmanje 70 vođenja konstelacija u 10 grupnih radionica godišnje).
1.2 Da posjedujem odgovarajuću konstelacijsku, psihološku, terapeutsku, coaching, savjetovateljsku ili drugu predmetnu kvalifikaciju za temu koju će prezentirati.
1.3 Da koristim međunarodno prihvaćene metode treninga (sadržaj, sredstva, procesi).

U Zagrebu, 01.12.2013.