Tjelesne tegobe

 

Koliko često se postavljaju konstelacije?

Za neke teme dovoljna je jedna konstelacija, a na nekim slojevitim temama potrebno je raditi u etapama. S radom ima smisla ići onoliko daleko, koliko je duša klijenta spremna ići, tj. klijent je zadržan ovdje gdje se upravo nalazi s razlogom, a konstelacije ga jednim dijelom upućuju korak dalje na životnom putu.

 

 

Kako brzo konstelacije djeluju

 

U trenutku pa u razdoblju do nekoliko godina

Vremenski period u kojem konstelacije počnu djelovati kreće se od trenutačnog učinka, do djelovanja nakon par dana, mjeseci ili godina, što između ostalog ovisi o tome koliko je duša klijenta spremna i koliko brzo tijelo može dopustiti integraciju novih spoznaja. Vrlo je upečatljiv primjer jedne predstavnice koja je dobila ulogu ženstvenosti. Nakon toga ispričala je da je tijekom konstelacija dobila menstruaciju iako je već nekoliko mjeseci bila u menopauzi. Ovo je primjer toga kako brzo tijelo može reagirati. I ona sama je u svom životu eliminirala pojedine aspekte vlastite ženstvenosti – npr. nije rađala, našla je tipičan muški posao i sl.

 

Nestajanje tjelesnih tegoba

Može se dogoditi da tjelesne tegobe nestanu još tijekom ili ubrzo nakon konstelacija. Tome u prilog ide svjedočenje jedne klijentice koja je patila od kroničnih bolova u trbuhu: „Dok sam točila benzin na benzinskoj stanici nakon konstelacija, odjednom sam primijetila da su moji bolovi u trbuhu nestali.“ Ili slučaj jedne druge klijentice koja je patila od napetosti u vratu te je još tijekom konstelacija primijetila da je bol iz vrata potpuno nestala.

 

Jedna tegoba nestane, druga se pojavi

Može se dogoditi da se radi o višeslojnoj simptomatici, drugim riječima jedna tegoba tijekom rada nestane, a neka druga se pokaže. Primjer za to su konstelacije tijekom kojih je jednom klijentu nestala bol oko srca, ali su mu se pojavili bolovi u trbuhu koji su se onda razrješavali tijekom idućeg rada. Za sidrenje nove energije svjesnosti u tijelu nakon konstelacija se mogu potaknuti energetski nježni tjelesni procesi iako to nije nužno potrebno.

 

Način postavljanja pitanja

Tipična pitanja klijenata su:

 

  • “Želim razumjeti zaÅ¡to patim od odreÄ‘enih tegoba/bolesti.“
  • “Što trebam napraviti/razrijeÅ¡iti da bi one nestale?“

 

Kao čitatelj, dopustite si da oba ova pitanja jedno vrijeme djeluju na vas.

Što za vas čini razliku između ova dva pitanja?

Koje od njih u sebi krije za vas veću snagu?

Način na koji se pitanje postavi, jako puno govori o tome koliko je klijent spreman pogledati u smjeru rješenja svog problema – da li će samo željeti razumjeti svoje tegobe, ali ih još neko vrijeme zadržati, ili je već spreman u potpunosti ih otpustiti?

 

Posebnost konstelacija

 

• Pokazuju se dijagnoza i načini razrješenja

U početnoj postavi klijent uočava status quo svoje trenutačne situacije, tj. njezinu dijagnozu. Daljnji tijek konstelacija pokazuje mogućnosti razrješenja situacije.

 

• U obzir se uzima prijemčivost

Polje konstelacija kao i vodstvo uzimaju u obzir podatak u kojoj mjeri je klijent spreman prihvatiti rješenje. Ponekad se radi samo o malom koraku, a ponekad je klijent spreman vidjeti i preuzeti kompletno rješenje vezano uz postavljeno pitanje.

 

• Pogled odozgo

S obzirom da u konstelacijama sudjeluju predstavnici, klijent je u mogućnosti cijelu situaciju promatrati s distance kao s vrha nekog brijega.

 

• Konstelacije su brza i učinkovita metoda

Konstelacije mogu biti vrlo brze i trajati tek nekoliko minuta. U pravilu je njihovo trajanje ograničeno na pola do jedan sat, a u nekim slučajevima one mogu potrajati i do nekoliko sati. Vrijeme trajanja nema nikakvog utjecaja na jačinu učinka. Ponekad je kratak uvid učinkovitiji od višesatnog rada na nekoj temi.

 

• Pokrivaju se raznovrsni slojevi

Kroz konstelacije mogu biti pokriveni različiti slojevi uzroka nekog problema kao što su klasični obiteljski utjecaji, ali se mogu pojaviti i teme vezane uz privrženost, energetske smetnje u polju i pitanja vezana uz reinkarnaciju. Preduvjet za to je naravno otvorenost duha i bogatstvo iskustva voditelja konstelacija.

 

• Praćenje procesa

Dodatni rad obično nije potreban, ali se prema potrebi može napraviti. Ponekad je nužno dublje ući u neko pitanje. To se može učiniti pojedinačno, u grupi ili u slučaju velike nužde, telefonskim savjetovanjem.

 

• Preduvjeti za sudjelovanje

Svatko može imati osobne koristi od konstelacija – jedino što je važno je stupanj spremnosti suočavanja s vlastitim pitanjem/temom i prihvaćanje njenog razrješenja.

Pages: 1 2 3