Baza znanja

Bazu znanja Sikona čine stručni i popularni domaći i inozemni prevedeni članci složeni po izabranim područjima ljudskih aktivnosti u elektroničkom obliku. Ovisno o razini uključenosti u aktivnostima Sikona, članci se mogu preuzeti bez naknade.

Za goste namjernike, na raspolaganju za preuzimanje je manji skup članaka iz ‘Baze zanja’.

Za registrirane članove naše Zajednice i polaznike edukacije, na raspolaganju za preuzimanje su svi članci pohranjeni u ‘Bazi znanja’.

Ako ste zainteresirani za objavu svog članka, pišite nam i pošaljite svoj rad na info@konstelacije.com

Ako želite pomoći kao dobrovoljni prevoditelj, javite se na istu e-adresu: info@konstelacije.com

Ako se želite učlaniti u našu Zajednicu, registrirajte se ovdje.