Sistemska inovativnost

Bez obzira da li ste mala, srednja ili velika organizacija, koja je stvarna svrha vašeg postojanja? Koliko ste inovativni u njezinom ostvarenju?

Inovacija je, uz preuzimanje odgovornosti za ishod, temeljni princip poduzetništva. Ona podrazumijeva stvaranje i materijalizaciju ideja koje uključuju novitete u poslovnom procesu za uspješnije kreiranje i korištenje poslovnih prilika. Inovacije su moguće u svim aspektima poslovanja – vodstvu, organizaciji, edukaciji, razvoju, proizvodnji, marketingu, prodaji, servisu, savjetovanju i svemu drugom što smatrate bitnim za Vaš posao.
Važno je naglasiti da sve Å¡to donosi novu vrijednost i zadovoljstvo dionicima (vlasnicima, zaposlenicima, dobavljačima, kooperantima, kupcima, korisnicima, lokalnoj zajednici, druÅ¡tvu,…) VaÅ¡e organizacije predstavlja inovaciju. To je, uz osobna uvjerenja i stavove (filtre) lidera, ključni element koji vas čini prepoznatljivima i poželjnima za suradnju te posljedično omogućuje generiranje prihoda. Zato je različitost ljudi zastupljenih u organizaciji poželjan resurs za novatorska promiÅ¡ljanja i generiranje inovacija.
Izvor za inovativnost leži u ljudima i njihovoj sposobnosti suradnje. Svaka organizacija, odnosno sistem je samodostatna i sposobna održati vlastiti život jer ju grade živa bića. To je razlog što također i sva rješenja postoje u sistemu, u odnosima i pozicijama ljudi koji ga čine. Stoga ključni izazov punog i uspješnog života sistema predstavlja oslobađanje njegovog ljudskog kolektivnog kreativnog potencijala. A on postaje dostupniji putem posebnih tehnika za rad sa sistemima kao što su kreativni dijalog, sistemske konstelacije i dr.

Zakoračite u novi svijet vašim inovacijama.

Molimo zatražite detaljne informacije o edukativnim i konzultantskim aktivnostima za rad na sistemskoj inovativnosti porukom na e-adresu: info@konstelacije.com, ili na organiziranom sastanku.