Kreativni dijalog

Osvrnite se na tren oko sebe. Velika većina toga što vidite plod je ljudskih misli, emocija i međusobne interakcije ljudi. Zamislite, osjetite i iskusite što je sve moguće uz znanja koja su pred vama.

Živimo i poslujemo u svijetu izuzetne kompleksnosti i neizvjesnosti. Podložni smo velikoj količini informacija i utjecaja, a posljedično tome utjelovljujemo stavove i uvjerenja koji su naoko vrlo različiti. Sigurno je da upravo ljudski kapital postaje kritični faktor uspjeha u spomenutim uvjetima.

Izazovi koji se danas postavljaju pred organizacije odnose se na kreiranje strukture i kulture koje će omogućiti višu razinu razvoja i korištenja ljudske kolektivne inteligencije. Vodstvo kao disciplina ključna je komponenta radi prepoznavanja i promocije navedenih elemenata.

Nove druÅ¡tvene tehnologije omogućuju radikalne transformacije u području funkcioniranja ljudskih zajednica – organizacija te postavljaju fokus na ostvarenje njihove svrhe. Jednom započeta promjena i uvidi iz polja znanja stečeni putem rada sa sistemskim konstelacijama početak su vala promjena i dostizanja novog stanja ravnoteže. Procesi i metode proizaÅ¡li iz sistemskog pristupa svaki na svoj način donose viÅ¡u razinu uključenosti svih ključnih ljudi važnih za sudbinu organizacije. TakoÄ‘er omogućuju iznoÅ¡enje Å¡utljivog znanja pojedinaca u sistem i pronose promjenu kroz organizaciju i njezin Å¡iri kontekst.

Današnje organizacije uvelike se nalaze u području visoke kompleksnosti djelovanja, a njihovi su-dionici u području osobne neusklađenosti vizija i ciljeva. U takvom okruženju nove društvene tehnologije i njihove kombinacije mogu pružiti snažnu potporu i njegujuću promjenu za sve predstavnike sistema. Ishod potpore predstavlja pojavu unutarnje motivacije i posvećenosti ljudi zajedničkim ciljevima organizacije.

Ovim putem zahvaljujemo pojedincima na metodologijama koje koristimo, Davidu Bohmu za „Dijalog“ (Dialog), Juaniti Brown za „Svjetski cafe“ (The World Café), Harrisonu Owenu za „Slobodan prostor“ (Open Space Technology), Davidu Cooperrideru za „Uvažavajuće propitivanje“ (Appriciative Inquiry), Peteru Sengeu za „Organizacijsko učenje“ (Organizational Learning), Ottu Scharmeru za „U teoriju“ (The U Theory). Zahvaljujemo i brojnim suradnicima i praktičarima koji su otkrili razna područja primjene ovih metoda te iskustveno povezali elemente u cjelinu. Uz navedene koristimo i ostale sistemske alate spremne na podrže Vas i Vaše organizacije u kvantnom skoku na koji se spremate.

Kreativni dijalog je osnova sistemske inovativnosti.

Molimo porukom na e-adresu info@konstelacije.com zatražite detaljne informacije o edukativnim i konzultantskim aktivnostima za rad na kreativnom dijalogu mailom, ili uz prethodni dogovor na organiziranom sastanku