PRIJAVE ZA EDUKACIJU 2017-2018

Zainteresirane osobe za edukaciju za voditelje sistemskih konstelacija po dvogodišnjem međunarodnom programu za 2017.-2018. godinu (predvidivi početak u studenom 2017.g.)
Sikon mreže (HRV) i Instituta za sistemske postavitve (SLO), mogu se prijaviti dopisom interesa za radi dobivanja detaljnih informacija i dogovora, na e-adresu:

@: akademija@konstelacije.com, ili @: sikonstelacije@gmail.com.