KALENDAR VJEŽBI ZA STUDENTE U 2018.

Terminski raspored vježbi za studente konstelatore polaznike medjunarodne edukacije u 2018. godini.

Lokacija: RudeÅ¡ka cesta 142, Zagreb, Udruga “Vestigium” (kad su vježbe u Zagrebu)
(ili druga lokacija po prethodnoj obavijesti za Pulu)

Trajanje: 5 sati (format ‘mini’ radionice u Zagrebu), ili 10 sati (za vježbe uz radionicu u Puli).

Termini:  jednom mjesečno, utorkom poslije podne (za Zagreb). Za Pulu vježbe su subotom.

studenti: obavezno najaviti dolazak!
10.11.2018. (utorak) Pula 09-22 sata
04.12.2018. (utorak) Zagreb 16-22 sata
12.12.2018. (utorak) Zagreb 16-22 sata
12.01.2019. (utorak) Pula 09-22 sata
23.02.2019. (utorak) Pula 09-22 sata
05.03.2019. (utorak) Zagreb 16-22 sata

Voditelj: Vedran Kraljeta, sistemski konzultant, konstelator-trener
Kontakt: mob.+385 7590 579; @: akademija@konstelacije.com

Važno:
Radi angažiranja i volontera, te planiranja radova/vježbi, obaveza je studenata SMS ili e-porukom najaviti i potvrditi
svoj dolazak, ne kasnije od 6 dana prije održavanja vježbi (do petka prije vježbi).