Koristi

Usporedbom s mnogim konvencionalnim tehnikama i alatima, poslovne/organizacijske konstelacije omogućuju ljudima koji se suočavaju s poslovnim i organizacijskim izazovima, razvijaju ideje, rješavaju dileme i donose odluke, da jasno, u daleko kraćem vremenu, uz jednostavniju pripremu i rad, vide kontekst koji utječe na njihovu upitnu situaciju, međusobne veze i odnose njenih ključnih elemenata i dinamike posljedica dotadašnjih, kao i mogućih novih odluka i prije njihovog izvođenja.

Ova vrsta rada pomaže razumijevanje najšireg konteksta uzročnih obrazaca i dinamika u biznisu, grupama i organizacijama, a naročito omogućuje:

  • Nove poglede, bogatije izbore i kreativna praktična rjeÅ¡enja za “win-win” djelovanje, kroz otkrivanje novih informacija i sinergija sistema
  • Kvalitetnije i brže odlučivanje s manje rizika, kroz jasnoću sagledavanja situacije i prikaz posljedica djelovanja operativnih poredaka uspjeha za razvoj i jačanje scenarija preživljavanja, rasta i razvoja, kroz nova ulaganja, projekte i redimenzioniranje organizacije/posla.
  • Fokusiranu snažnu akciju kroz otkrivanje i adresiranje do tada nevidljivih dinamika i uzroka blokada/uspjeha u poslu i organizacijama.
  • LakÅ¡u izvodljivost i održivost rjeÅ¡enja za promjene jer nadilazi ograničenja dosadaÅ¡njih ‘konvencionalnih’ racionalnih alata u traganju za rjeÅ¡enjima dobrim za cijeli sistem, koristeći obihvatniji, živ viÅ¡edimenzionalni sistemski pristup rjeÅ¡avanja problema.
  • Dodaje na brzini djelovanja i Å¡tedi novac kroz jednostavnost pripreme rada i jedinstveni prikaz živih dinamika sistema, u jako sažetom prostoru i vremenu postavljanja i rada.

 

Kada se koristi uz uobičajene alate i metode menadžmenta, pokazuje da je jedna od najradikalnijih, učinkovitih metoda za ostvarivanje trajnih pozitivnih promjena kod najsloženijih i najtežih poslovnih pitanja i situacija današnjice.

Podaci o iznimnoj uspješnosti konstelacija rastu. Najbrojniji radovi su izvedeni u zemljama zapadne Europe, posebno u Njemačkoj, Nizozemskoj i UK, te u USA i Australiji, O tome pišu knjige, članci, studije slučajeva, znanstveni radovi, dokumentirajući koristi i korištenja u biznisu, školama, državnim institucijama, socijalnim ustanovama i društvenim zajednicama.

“Potpuno obskurna situacija odjednom je postala jasna poput dana. Kako da to nismo mogli vidjeti prije? Za sve naÅ¡e vodstvo u kompaniji, bilo je to potpuno otkriće.”

O.Wasserman, CEO, Wasserman AG/Swisslog, Minhen.

Za više informacija i primjere radova zatražite brošuru!