Primjena

Koristi se kao integralni dio programa za organizacijske promjene, kao intervencija za pomoć poduzetnicima, timovima i konzultantima u dijagnostici i otklanjanju prepreka uspjehu, te kao sredstvo za kreiranje i testiranje novih ideja, proizvoda, usluga, strategija,….

 

uvodna-pojasnjenja-za-rad

 

Poslovne/organizacijske konstelacije se posebno mogu koristiti za slijedeće svrhe:

 • Za pomoć ljudima u dijagnozi i razumijevanju prirode situacije ili potencijala neke zamisli/ideje, otkrivanjem podataka koji su inače nedostupni.
 • Informacije se mogu iskoristiti da pomognu otkriti rjeÅ¡enja situacije/pitanja, te razviti nove puteve za obnovu ravnoteže i rast snage u poslovnom sistemu.
 • Kao kreativni alat, enormnog potencijala za razvoj transformacijskih procesa, novih usluga i proizvoda.
 • Za testiranje posljedica i poboljÅ¡avanje kvalitete ideja ili odluka prije njihovog aktiviranja

 

Poslovne/organizacijske konstelacije najčešće koriste vlasnici, poduzetnici, članovi uprave, menadžeri i konzultanti, koji mogu djelovati po odlukama, za područja, situacije i dileme:

 • Razvoja ili provjere poslovne ideje i koncepta, poslovne strategije
 • Upravljanja promjenama, te za konzultantske intervencije
 • Restrukturacije, spajanja, pripajanja organizacija, kupoprodaje
 • RjeÅ¡avanja i medijacija sukoba (konflikata)
 • ZapoÅ¡ljavanja, otpuÅ¡tanja, previsoke fluktuacije radnika
 • Timskog rada, postavljanja na funkcije, suradnje s dobavljačima
 • MarketinÅ¡kih pitanja, brendinga
 • Odluka o investicijama, novim proizvodima/uslugama i projektima
 • Obiteljskog poduzetniÅ¡tva i biznisa za pitanja nasljeÄ‘ivanja, postavljanja na funkcije, kupoprodaje, rjeÅ¡avanja sukoba uloga u trojstvu obiteljskog, vlasničkog i poslovnog podsistema,…

 

Za više informacija i primjere radova zatražite brošuru!