Prijava

Za prijavu i rezervaciju mjesta za otvorene radionice sistemskih konstelacija u osobnom, obiteljskom i radnom kontekstu preuzmite, popunite i pošaljite e-mailom
slijedeći obrazac Prijavnica u doc. formatu

Ako ne možete preuzeti obrazac prijave, onda u slobodnom tekstu Vaše poruke navedite svoje ime i prezime, kontaktni telefon, poželjno mobitel (radi lakše i pravodobnije komunikacije), željeni datum i mjesto radionice na kojoj bi sudjelovali, i ako ste se odlučili, naznačite u jednoj rečenici vašu temu za rad, bez detaljnijih objašnjenja.

Prijavu pošaljite e-mailom na središnju e-mail adresu: info@konstelacije.com, odnosno na e-mail adresu lokalnog organizatora.

U slučaju da niste u mogućnosti poslati prijavu e-poštom, pošaljite lokalnom organizatoru odgovarajuću kraću poruku SMS-om, ili ga kontaktirajte telefonom.

Redoslijed primljenih prijava utječe na redoslijed izvođenja radova.

O pripremi za vaÅ¡ rad pogledajte članak u rubrici ‘Upute i članci’, pod naslovom ‘VaÅ¡a priprema – obiteljska i osobna konstelacija’, za obiteljske i osobne teme,
kao i članak ‘O ponaÅ¡anju na radionici’.

Odjenite se ležerno i ugodno…

Novi polaznici dobivaju interni materijal o sistemskim konstelacijama, zapletajima i rješenjima zapletaja poredaka ponašanja i odnosa u ljudskim zajednicama.

Dobrodošli!
Vaš
Sikon tim